Wij verbinden mensen en helpen zo organisaties constant te veranderen. Dat maakt ons makelaars.

Open Source

Open Source oplossingen kunnen uw Total Cost of Ownership verlagen.

Maar alleen als ze juist worden ingezet. Want Open Source oplossingen zijn niet per definitie gratis.

Het inzetten van Open Source oplossingen voor het verlagen van de Total Cost of Ownership van uw ICT infrastructuur is alleen succesvol als deze uw bestaande infrastructuur binnen afzienbare tijd ook vervangt. Te vaak worden Open Source oplossingen naast de bestaande infrastructuur ingezet, waardoor weliswaar de licentiekosten afnemen, maar de totale beheerslast stijgt.

EOS Makelaars in oplossingen kan u helpen bij de strategische keuze om Open Source te gaan gebruiken en heeft veel ervaring met complexe implementatie trajecten. We nemen daarbij alle facetten van een dergelijke migratie voor onze rekening. Trainingen, communicatie en implementatie gaan hand in hand om er uiteindelijk voor te zorgen dat de ICT kosten binnen uw organisatie omlaag kunnen, zonder dat dit afbreuk doet aan het gebruikersgemak, beheersbaarheid en beveiliging.

Veel organisaties hebben al overwogen om over te gaan op Open Source, maar worden afgeschrikt door het complexe migratie traject. Wij hebben ervaring om een dergelijke migratie zodanig in te richten, dat uw organisatie snel kan profiteren van de voordelen.

This article was written by: jeroen