Wij verbinden mensen en helpen zo organisaties constant te veranderen. Dat maakt ons makelaars.

Bestuurders moeten informatiebeveiliging serieus gaan nemen

De Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening is van start gegaan. Deze gaat zich richten op het bijbrengen van bewustzijn bij bestuurders. De bestuurlagen houden zelf de verantwoordelijkheid voor het bereiken en behouden van het juiste niveau van informatiebeveiliging.

Bestuurders moeten informatiebeveiliging serieus gaan nemen.