Wij verbinden mensen en helpen zo organisaties constant te veranderen. Dat maakt ons makelaars.

Digitale Archivering

Archiefinstellingen hebben meer en meer te maken met digitaal archiefmateriaal. Eye On Solutions heeft unieke ervaring met deze materie.

Archiefinstellingen krijgen nu volgens de archiefwet het digitaal materiaal overgedragen, dat 20 jaar geleden vervaardigd is. Dus in het slechtste geval ook de opslagmedia en formaten uit die tijd. Opslagmedia en formaten die mogelijk nu niet meer leesbaar zijn. Tevens is aan het bestand zelf vaak niet meer te zien in welke context het bestand gemaakt of gebruikt is. Authenticiteit is ook moeilijk vast te stellen.

Archiefvormers zijn volop bezig om hun processen verregaand te automatiseren als gevolg van maatschappelijke veranderingen en efficiency- en kwaliteitsverbeteringen. Archiefinstellingen doen er goed aan om dit proces zodanig te beïnvloeden dat de toestroom van digitaal archiefmateriaal in goede banen wordt geleid. Indien bij de bron al rekening met de latere archivering wordt gehouden, kunnen moeilijkheden bij de overdracht van digitaal archiefmateriaal worden voorkomen. Te denken valt hier aan afspraken over bestandsformaten, metadatering van de stukken zelf en vernietigingslijsten.

Eye On Solutions heeft unieke ervaring met deze materie. Indien u meer hierover wilt weten, neem dan contact op met Jan Kuipers.

 

This article was written by: jeroen